۱۳۹۶/۱۲/۰۶

بومی سازی مكانيزم قطعات دريچه های كشويی پاتيل های فولادسازی

مهندس عليرضا صالحيان مدير نسوز با اعلام اين موضوع كه قطعات مكانيزم دريچه هاي كشويی پاتيل هاي فولاد در كشور بومی سازي شد و براي دريافت اين قطعات نيازی به خروج ارز از كشور نمی باشد گفت : مكانيزم دريچه های كشويی پاتيل های ذوب در سنوات گذشته از سیستم N3S ايتاليايی بود كه بايد در هر ذوب اين صفحات تعويض می شد به منظور بهينه سازی و بهره وری بيشتر پس تست چند مكانيزم از شركت های مختلف در نهايت مكانيزم CS60 شركت INTER STOP تاييد كه قبلا  اين مكانيزم در شركت هاي فولاد مباركه، فولادخوزستان ، فولاد يزد و ... تست شده بود ، انتخاب شد . وی يادآور شد : ضريب ايمني بالاتر ، گرفتن تعداد ذوب بيشتر ، اپراتوري يا كاركردن راحتتر ، تعداد قطعات مكانيكي كمتر از محاسن اين مكانيزم جديد بود.

مدير نسوز با اشاره به اين موضوع كه شركت هاي توليد كننده  قطعات نسوز ذوب آهن اصفهان را بعنوان مرجع و تاييد كننده قطعات آنها به رسميت مي شناسند ، گفت : شركت پالار پس از توسعه استفاده اين قطعات در كشور  اقدام به توليد قطعات نسوز كرد و هم اكنون توانسته قطعات اين مكانيزم كه شامل صفحات داخلي و بيروني و همچنين استكاني داخلي و بيروني است بومي سازي كند .

وي افزود : اشتغال و عدم خروج ارز از كشور از مزيت هاي استفاده از قطعات نسوز دريچه هاي كشويي پاتيل فولاد از داخل است و شايان ذكر است كه اين قطعات نسوز هيچ تفاوتي با نمونه اصلي نداشته است .