سرپرستی ارتباطات رسانه ایی و نشریات

 

تلفن سرپرستی : 4947 –  0315257  

1- ارتباط با رسانه  -  ( تلفن : 4945- 4947 –0315257 )

2- هفته نامه آتشکارو ویژه نامه ها      

تلفن :  4978و 4936و4947 –0315257

تلفن سلام آتشکار : 104 –0315257

پست الکترونیک :    atashkarweekly@esfahansteel.ir

3- ماهنامه فولاد  تلفن : 4997 –0315257    فاکس : 8814-0315257

پست الکترونیک :  mahname@folad.ir

4- سامانه وب سایت و پورتال  

پست الکترونیک :   relations@esfahansteel.ir

سرپرستي ارتباطات و رسانه ایی و نشریات

1- هفته نامه آتشكار

  • : هفته نامه آتشكار فعاليت انتشاراتي خود را از سال 1373 با مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز نمود وتاكنون بصورت هفتگي و بطور مداوم منتشر شده است .

تيراژ فعلي اين نشريه 7 هزار نسخه است . پوشش خبري و اطلاع رساني رويداد هاي كل كارخانه ذوب آهن به عهده آتشكار مي باشد . اين نشريه كاركردهاي آموزشي و ‌انگيزشي نيز داشته و مطالب آن به تاييد اعضاء هيات تحريريه مي رسد . ضمن اينكه در طول سال (‌ حدود 10 مورد )‌ ويژه نامه هايي به مناسبت هاي مختلف فرهنگي ، ‌اجتماعي تهيه و چاپ مي شود . (‌ در حال حاضر چاپ و صفحه آرايي هفته نامه آتشكار برون سپاري مي شود. )‌

2 - ارتباط با رسانه ها و بريده جرايد

  •  وسايل ارتباط جمعي ، كانال اصلي ارتباط خبري وتبليغاتي سازمان و دنياي پيرامون هستند . روابط عمومي براي بهره گيري از اين رسانه ها ، بايد همواره در پي رصد كردن رويدادهاي مهم ،‌توليد خبر ، يادداشت و مقاله هايي متناسب با اهداف شركت باشد تا با ارسال آنها به رسانه ها ، جايگاه شركت را نزد افكار عمومي ونخبگان جامعه حفظ و ارتقاء بخشد . در كنار اين مهم ، پيوسته بايد ارتباطي معقول و منطقي با اصحاب رسانه در سطح كشور و استان برقرار كرد تا فرايند ارتباط با رسانه ها به نحو مطلوبي صورت گيرد . علاوه بر آن ،‌ رسانه هاي سراسري و استاني همواره بايد رصد شوند تا بتوان چهره رسانه اي شركت را به موقع به اطلاع مديريت رساند و در صورت  لزوم عكس العمل مناسب مانند تهيه جوابيه ،‌تكذيبيه ،‌اصلاحيه و مواردي از  اين دست صورت گيرد . تحليل محتواي هفته نامه آتشكار و ساير نشريات روابط عمومي نيز به عهده اين قسمت مي باشد .

3 - فولاد

 ماهنامه فولاد ، نشريه اي تخصصي است كه به ‌تمام مسايل مربوط به صنعت فولاد ايران و جهان از جمله ،‌مديريت ، مواد اوليه ، فرهنگ سازماني ، منابع انساني ، بازار و بورس ، آموزش ، پژوهش ، تكنولوژي ، محيط زيست ،‌  نخبگان ، مسئولين صنعت فولاد ،‌رويدادها   و مواردي از اين دست مي پردازد . تحريريه اين نشريه وظيفه تهيه مطالب تحليلي و بررسي مقاله هاي وارده را دارد . ضمن اينكه مديريت بر كل مطالب توسط دبير تحريريه صورت مي گيرد . (‌ در حال حاضر چاپ و صفحه آرايي ماهنامه فولاد برون سپاري مي شود. )‌

4- پيك خانواده

پيك خانواده ، ‌فصل نامه اي است كه از ابتداي سال 1392 در 32 تا 68 صفحه با تيراژ 17 هزار نسخه منتشر مي شود . هدف اصلي اين نشريه برقراري ارتباط و تعامل با خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان است . (‌ در حال حاضر چاپ و صفحه آرايي ماهنامه فولاد برون سپاري مي شود. )‌

 

5 - توزيع

  • اين قسمت وظيفه توزيع كليه محصولات سرپرستي ارتباطات واطلاع رساني از جمله 7 هزارنسخه آتشكار در هفته ،‌ 1500 نسخه ماهنامه فولاد در هرماه ، 17 هزار نسخه پيك خانواده ،نشريات موردنياز و روزنامه هاي سراسري در كارخانه و همچنين پيگيري امور مربوطه از جمله امور مشتركين و غيره را به عهده دارد .

6 - آگهي ها

 اين قسمت وظيفه درج آگهي هاي مناقصه ،‌مزايده ،‌ابلاغ راي ،‌گزارش هاي ويژه و ساير موارد مورد نياز در رسانه ها را به عهده دارد . ‌دريافت ،‌ ارسال و پيگيري درج آگهي ،‌ دريافت اسناد و فاكتورها ، تنظيم آنها وپيگيري لازم تا مرحله پرداخت وجوه و تهيه گزارشات مربوطه از جمله وظايف اين بخش است .

7 - وب سايت ، پرتال و پيام كوتاه

  •  وب سایت و پرتال شرکت هم اکنون وظایف اطلاع رسانی ، معرفی محصولات و اقدامات شرکت ، تعامل با کارکنان و مراجعین و دیگر اهداف مربوطه را به دو زبان انگلیسی و فارسی انجام می دهد . اخبار و مطالب وب سایت و پرتال به صورت روزانه به روز می شود و مطالب مربوط به خط تولید ، محصولات ، پروژه های توسعه در صورت لزوم بازبینی مي شود . این بازبینی شامل بخش انگلیسی سایت نیز می باشد که با هماهنگی بخش فروش صورت مي گيرد .

مديريت ارتباط از طريق پيام كوتاه از جمله ارسال پيام كوتاه به ذينفعان داخلي و خارج سازمان و دريافت ،‌دسته بندي و پاسخگويي به پيامك هاي دريافتي نيز به عهده اين بخش مي باشد .

سرپرست ارتباطات و رسانه ایی و نشریات : علی حسین غریبی