لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن : 03152574449

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

تمديد گواهينامه ISO 14001  ذوب آهن اصفهان      مميزي خارجي سيستم مديريت زيست محيطي شركت مطابق با استاندارد ISO 14001 با موفقيت انجام گرفت . مهندس عباس زاده مدير كيفيت شركت ...
دومين دوره مسابقات قرآن كريم در ذوب آهن اصفهان به همت مدیریت های آموزش و توسعه منابع انسانی و روابط عمومی شرکت چهارم و پنجم مرداد ماه ،دومین دوره مسابقات قرآنی ویژه اعضای خانواده بزرگ ذوب آهن اصفها...