لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

ضمن تبریک روزکارگروباتوجه به ماده63قانون کاروهماهنگی بعمل آمده بااداره کل کاراستان،شنبه11 اردیبهشت(روز کارگر)جهت کارکنان جنرال شیفت(روزکاردائم)تعطیل اعلام میگردد،بدیهی است پرسنل شیفت وهمچنین پرسنل روز...
  مهندس صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان : در سال جاري 100 هزارتن ريل به راه آهن فروخته مي شود مهندس صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان از فروش 100 هزار تن ريل توسط اين شركت به راه آهن جمهوري اس...
ديدار مهندس صادقي با فرماندار شهرستان لنجان مهندس احمد صادقي مديرعامل و جمعي از مسئولين شركت با حضور در دفتر مهندس سجاد فرماندار لنجان با وي و همچنين مهندس حسین ناظم الرعايا شهردار چمگردان ديدار و ...