لطفا برای ارسال هرگونه پرسش اینجا را کلیک نمایید.
کارخانه
نشانی : اصفهان - انتهای اتوبان ذوب آهن - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تلفن مرکز : 03152573333
دورنگار : 03133322258
دورنگار : 03133321964
شماره پستی : 8493111111
شماره ثبت شرکت : 25230
شماره اقتصادی : 9334-7586-4111
پست الکترونیک : info@esfahansteel.com

حوزه معاونت فروش و بازاریابی
نشانی : اصفهان - بلوار سعدی - شماره 187

تلفن مرکز:  03136271800

تلفن مرکز : 6240031 0313
تلفن مرکز : 6240032 0313
تلفن مرکز : 6242700 0313
تلفن مرکز : 6270220 0313
دورنگار : 03136240033
پست الکترونیک : sales&export@esfahansteel.com

پشتیبانی وب سایت
تلفن : 03152574477

تلفن دفاتر مدیران

مهندس صادقي در ديدار با مديران شعب بانك ملت استان اصفهان : كاهش هزينه ها ي توليد و استفاده از امكانات بالقوه ذوب آهن را به سود آوري مي رساند  دكتر كاوياني مقدم مدير شعب بانك ملت استان اصفها...
در ديدار مهندس صادقي و دكتر زرگر پور عنوان شد : ذوب آهن اصفهان اقدامات خوبی برای کاهش آلودگی هوا و مصرف آب انجام داده است صنایع بزرگ نقش اساسی در ایجاد اشتغال ، توسعه و صادرات ایفا می کند مهن...